ทำไมเวลาหาวน้ำตาต้องไหล


ทำไมเวลาหาวน้ำตาต้องไหล  การพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนดึก ทำให้เราเกิดอาการง่วงนอน และมักจะเกิดอาการหาว เมื่อง่วงนอนมากๆ เมือ่เราหาวบางทีน้ำตาก็จะไหลออกมาด้วย สาเหตุที่ทำให้น้ำตาไหลเกิดจากการที่ต่อมน้ำตาใกล้เปลือกตาบนขับน้ำตาออกมา แล้วไปรวมกันอยู่ที่ถุงตาบริเวณข้างดวงตา เวลาที่เราอ้าปากหาวง่วงนอน กล้ามเนื้อใบหน้าของเราจะบีบตัวและไปกดทับถุงตาทำให้น้ำตาถูกบีบออกมาเป็นจำนวนมาก จนอาจไหลออกมาเป็นน้ำตาได้
-->

0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...