ทำอย่างไรให้อายุยืน

ทำอย่างไรให้อายุยืน


1. เรื่องอาหารการกิน ถือเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตประจำวัน คนญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง โปรตีน เป็นพวกปลา เน้นผัก ผลไม้มากขึ้น อาหารจะกินอาจน้อยกว่าหรือ 3 มื้อแบบเดิมก็ทำได้ แต่ทุกมื้อควรอยู่ในความพอดี อาหารควรสด สะอาด ปลอดสารพิษ ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือแปรรูปมาก อาหารที่อายุสั้นจะทำให้คนอายุยืน อายุสั้นหมายถึงสด ไม่ใส่สารกันบูด เก็บไว้นานไม่ได้ ประเภทที่เก็บไว้นานได้มักจะมีสารเคมีมาเกี่ยวข้อง

2. การออกกำลังกาย ทุกวันนี้คนตื่นตัวเรื่องออกกำลังกายกันมาก ตามสวนสาธารณะทุกแห่งจะเห็นผู้คนไปออกกำลังกายเนืองแน่นมีหลายรูปแบบ การเคลื่อนไหวของร่างกายช่วยให้กล้ามเนื้อ ข้อไม่ติดขัด ระบบไหลเวียนเลือดลมเดินสะดวกขึ้น การออกกำลังกายและได้พบผู้คนได้พูดคุยสังสรรค์ ทำให้จิตใจผ่องใสไปด้วย
   
3. ลดความเครียด ความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญเกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจ จะนำโรคมาให้มาก ตั้งแต่ความดันสูงขึ้น ชีพจรเร็ว ลุกลามไปถึงหัวใจ และกระทบไปอีกหลายระบบ จิตใจไม่เป็นสุข ผู้คนต่าง
ไปแสวงหาวิธีการที่จะลดความเครียดกันรูปแบบต่าง ๆ สมาธิยังเป็นสิ่งที่คนปฏิบัติกันมาก

สุดท้าย   4. การรักษาเยียวยา การได้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพควรได้พบปรึกษาทางแพทย์เสียแต่เนิ่น ๆ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ รับประทานยาตามสั่ง ถึงเวลาก็ไปพบแพทย์ ข้อห้ามต่าง ๆ ทำตามสั่ง จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บทุเลาลง โรคที่หายได้ก็จะหาย โรคที่ไม่หายก็จะลดการทุกข์ทรมานให้ลดน้อยลง

คนไทยมีอายุยืนขึ้น จากการได้มีความรู้เรื่องสุขภาพและรู้วิธีการปฏิบัติดูแลตัวเอง พร้อมหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพดีขึ้น อนาคตจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพสมบูรณ์ดี อายุยืนยาว.


ที่มา :http://www.dailynews.co.th/article/1490/220385

0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...