ที่สุดในโลก


เรื่องน่ารู้ที่สุดในโลกทวีปที่ใหญ่ที่สุึดในโลก คือ ทวีปเอเชีย มีเนื้อที่ประมาณ 42,700,000 ตร.กม.
ทวีปที่เล็กที่สุดในโลก คือ ทวีปออสเตรเลีย มีเนื้อที่ประมาณ 7,635,000 ตร.กม.

มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ มหาสมุทรแปซิฟิก มีเนื้อที่ประมาณ 181,000,000 ตร.กม. ลึก 13,740 ฟุต
มหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลก คือ มหาสมุทรอาร์กติก มีเนื้อที่ประมาณ 14,350,000 ตร.กม.
ทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทะเลทราย Sahara ในทวีปแอฟริกาเหนือ มีเนื้อที่ 9,064,965 ตร.กม.

แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก คือ แม่น้ำ Nile ในทวีปแอฟริกา มีความยาวประมาณ 6,670 กิโลเมตร
ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก คือ ยอดเขา Everest ระหว่างพรมแดนเนปาลกับธิเบต สูงประมาณ 29,028 ฟุต

หุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ หุบเขา Grand Canyon ในรัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา ลึกประมาณ 1,524 เมตร ยาวประมาณ 2,012 เมตร
หุบเขาลึกที่สุดในโลก คือ หุบเขา El Canon De Colca ในประเทศเปรู ลึกประมาณ 3,215 เมตร

ถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ ถ้ำ Teh Sarawak Chamber ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย มีความยาวประมาณ 700 เมตร และกว้างประมาณ 300 เมตร
น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก คือ น้ำตก Angel ในประเทศเวเนซุเอลา สูง 3,212 ฟุต

ประเทศที่มีเนื้อมากที่สุดในโลก คือ ประเทศรัสเซีย แยกออกเป็นหลายประเทศแล้ว ก็ยังมีเนื้อที่มากที่สุด เนื่องจากอยู่ในเอเชีย มากที่สุด คือ แถบ ไซบีเรีย
ประเทศที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดในโลก คือ นครรัฐวาติกัน มีเนื้อที่ประมาณ 0.44 ตร.กม. อยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี

ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก คือ ประเทศฟิลิปปินส์ มีประมาณกว่า 17,300 เกาะ
ประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก คือ ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศที่มีคลองมากที่สุด คือ ประเทศอิตาลี (เมืองเวนิซ หรือเ เวนีเซีย)

ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ ประเทศจีน
ประเทศที่มีภาษาพูดมากที่สุดในโลก คือ ประเทศอินเดีย มีภาษาพูดมากกว่า 840 ภาษา
ประเทศที่มีเส้นทางรถไฟยาวที่สุดในโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเส้นทางรถไฟทั่วประเทศ 302,580 กิโลเมตร

ประเทศที่มีทางรถไฟใต้ดินมากที่สุดในโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเส้นทางรถไฟใต้ดิน ยาวรวม 744 กิโลเมตร
ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศอื่นมากที่สุดในโลก คือ ประเทศจีน มีพรมแดนติดต่อกับเพื่อนบ้านถึง 14 ประเทศด้วย คือ มองโกเลีย รัสเซีย เวียดนาม ลาว พม่า อินเดีย เกาหลีเหนือ ภูฏาน เนปาล อัฟกานิสถาน ปากีสถาน ทาจิกิสถาน คีกิสถาน และ คาซักสถาน

เมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก คือ เมือง Lhasa ของประเทศธิเบต อยู่สูงกกว่าระดับน้ำทะเล 12,087 ฟุต
เมืองที่ตั้งอยู่ในที่ต่ำที่สุดในโลก คือ เมือง Ein Bokek ในประเทศอิสราเอล บนชายฝั่งของ Dead Sea อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 1,291 ฟุต

กำแพงที่ยาวที่สุดในโลก คือ กำแพงเมืองจีน มีความยาวประมาณ 1,400 ไมล์ (ประมาณ 1,500 กิโลเมตร สูง 30 40 ฟุต หนา 25 - 35 ฟุต บนกำแพงมีทางเดิน กว้างประมาณ 10 ฟุต มีป้อมประมาณ 15,000 แห่ง
น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในโลก คือ น้ำตกไนแองการา (Niagara Fall) ตั้งอยู่พรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา


0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...