วิธีป้องกันความดันโลหิตสูง


วิธีป้องกันความดันโลหิตสูงวิธีลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดความดันโลหิตสูงหรือความดันสูง ความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคนไทย เพราะความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตก โรคหลอดเลือดหัวใจหรือไตวาย หากปล่อยให้ร่างกายมีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆ ก็ยิ่งจะทำให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายถูกทำลายลงไปทุกขณะ ความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่คุกคามคนไทยและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนเข้าใจว่าความดันโลหิตสูงนั้นเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนในวัยทำงานวัยรุ่น หรือแม้แต่เด็กก้อาจมีความดันโลหิตสูงได้
การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความดันโลหิตสูง ควรหลีกเลี่ยงหรือเลิกพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ไม่ดื่มเหล้า/เบียร์ ไม่สุบบุหรี่ ไม่ดื่ม กาแฟ เพราะจะมีผลต่อความดันโลหิตโดยตรง เพราะ กาแฟ นั้นมี คาเฟอีนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วและแรง ความดันเลือดสูงขึ้นตามมา ในบุหรี่มีสาร นิโคติน ที่ส่งต่อระดับของความดันโลหิต และนิโคตินยังไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนแอพริเนฟริน ซึ่งมีผลต่อความดันโลหิตสูงคนส่วนใหญ่สูบบุหรี่เพราะสาเหตุ “เครียด” จนทำให้ติดกลายเป็นนิสัย ความเครียดทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน แต่หากเครียดแล้วสูบบุหรี่ ก็เป็นแนวทางที่จะยิ่งเสริมให้ความดันเพิ่มมากขึ้นไปอีก เหล้าและเบียร์ จะเป็นตัวเพิ่มให้ความดันโลหิตสูงขึ้นจนอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้


0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...