ภาชนะที่ไม่ควรใช้กับเตาไมโครเวฟ


ภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟไมโครเวฟปัจจุบันมีความจำเป็นมากสำหรับครัวในสมัยยุคปัจจุบันที่ให้ทั้งความสะดวกรวดเร็วไม่สภาวะเร่งรีบอย่างปัจจุบัน แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าภาชนะแบบไหนสามารถใช้ได้กับเตาไมโครเวฟ วิธีการทดสอบง่ายๆโดยการวางภาชนะนั้นลงในชามแก้วที่เติมน้ำไว้แล้วตั้งในเตาไมโครเวฟ ตั้งเวลาไมโครเวฟ 1 นาที ด้วยระดับไฟที่ Hight ถ้าน้ำร้อนขึ้นแต่ภาชนะที่ทดสอบนั้นยังคงเย็นอยู่ แสดงว่าภาชนะนั้นสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้ แต่ถ้าน้ำไม่เปลี่ยนอุณหภูมิ แล้วภาชนะที่ทดสอบร้อนขึ้นแสดงว่าภาชนะนั้นไม่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้นะคะ ที่สำคัญไม่ควรใช้ภาชนะที่เป็นโลหะหรือภาชนที่มีขอบเป็นโลหะในเตาไมโครเวฟ เพราะคลื่นไมโครเวฟไม่สามารถผ่านโลหะได้ คลื่นไมโครเวฟจะสะท้อนกลับเมื่อถูกวัตถุโลหะ ซึ่งทำให้เกิดประกายไฟที่เหมือนกับฟ้าแลบและจะทำให้เกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้ในเตาไมโครเวฟในแต่ละครั้งสังเกตุดูภาชนะที่จะใช้มีมีส่วนผสมโลหะอยู่หรือไม่ถ้ามีจงหลีกเลี่ยงที่จะใช้นะคะ.


0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...