ประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัด


ประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัด ณ.ถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2556 ประเทศไทยเรามีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวนประชากรทั้งประเทศ 64,623,000 คน โดยแบ่งเป็นตามภาคต่างๆดังนี้

 ภาคเหนือ 9 จังหวัดภาคเหนือ 
1.จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศไทย (อำเภอแม่สาย)
2.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มียอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย (ดอยอินทนนท์)
3.จังหวัดน่าน 4.จังหวัดพะเยา 5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.จังหวัดลำปาง
 8.จังหวัดลำพูน  9.จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น 3.จังหวัดชัยภูมิ4.จังหวัดนครพนม
5.จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 20,494 ตารางกิโลเมตร 6.จังหวัดบึงกาฬ 7.จังหวัดบุรีรัมย์ 8.จังหวัดมหาสารคาม 9.จังหวัดมุกดาหาร 10.จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดร้อยเอ็ด 12.จังหวัดเลย 13.จังหวัดสกลนคร 14.จังหวัดสุรินทร์ 15.จังหวัดศรีสะเกษ
16.จังหวัดหนองคาย 17.จังหวัดหนองบัวลำภู 18.จังหวัดอุดรธานี 19.จังหวัดอุบลราชธานี
20.จังหวัดอำนาจเจริญ 

ภาคกลาง 22 จังหวัด
 1.จังหวัดกำแพงเพชร  2.จังหวัดชัยนาท 3.จังหวัดนครนายก 4.จังหวัดนครปฐม 5.จังหวัดนครสวรรค์
6.จังหวัดนนทบุรี 7.จังหวัดปทุมธานี 8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9.จังหวัดพิจิตร 10.จังหวัดพิษณุโลก
11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 12.จังหวัดลพบุรี 13.จังหวัดสมุทรปราการ
14.จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่เพียง 417 ตารางกิโลเมตร 15.จังหวัดสมุทรสาคร 16.จังหวัดสิงห์บุรี 17.จังหวัดสุโขทัย 18.จังหวัดสุพรรณบุรี 19.จังหวัดสระบุรี
20.จังหวัดอ่างทอง 21.จังหวัดอุทัยธานี22.กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย มีประชากรทั้งสิ้7,791,000 (ข้อมูล ณ ก.ค.56)

 ภาคตะวันตก 5 จังหวัด
1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.จังหวัดเพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี

 ภาคตะวันออก 7 จังหวัด 
1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดปราจีนบุรี
6.จังหวัดระยอง 7.จังหวัดสระแก้ว

ภาคใต้ 14 จังหวัด 
1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดตรัง 4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัด ที่อยู่ใต้สุด ของประเทศไทย 6.จังหวัดปัตตานี 7.จังหวัดพังงา 8.จังหวัดพัทลุง 9.จังหวัดภูเก็ต
10.จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย มีประชากรทั้งสิ้นเพียง 182,648 คน (ข้อมูลถึง 31 ธันวาคม 2555) 11.จังหวัดสตูล 12.จังหวัดสงขลา 13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.จังหวัดยะลา

0 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...